Om oss

Vi skapar ett bättre arbetsliv och pushar gränserna för realiserad strategi, en organisation åt gången.

Vilka vi är

Vi är ett konsultföretag med fokus på OKR, grundat av Niklas Olsson 2013 och i sin nuvarande form sedan 2020. Vi arbetar med ett nätverk av konsulter där vi sätter samman en arbetsgrupp eller individ för varje uppdrag.

Målstyrning med OKR - från teori till resultat

Niklas är författare av boken Målstyrning med OKR – den första (och enda) boken på svenska om att ta fram och implementera OKR. Boken skrevs utifrån bred erfarenhet av att implementera OKR i egna organisationer, erfarenhet av att hjälpa andra organisationer i sina implementationer och med stöd av intervjuer av ett flertal ledare som arbetar med OKR idag.

Varför OKR

Vi tror på kraften i OKR. Metodens styrka i att skapa engagemang i stora team, styrkan i att kunna gå från strategi till handling och styrkan i att kunna stötta chefer i att bli ledare.

Allt detta är delar av vad OKR kan erbjuda rätt använt. Vi tror på att få fler organisationer att omfamna OKR och att stötta dem i att använda metoden till sin fulla potential.

Som individer skapar tydliga mål och förväntningar tillsammans med medbestämmande i målsättningen en bättre relation mellan chef och medarbetare. Som organisationer hjälper tydliga mål oss att uppnå mer, skapar mening i vår arbetsvardag och driver oss framåt.

Hur skulle vi inte kunna arbeta med att sprida OKR?

Bantero

Namnet Bantero har funnits med länge. Slår man upp det i en ordbok betyder inget speciellt. Men för oss är det laddat med en vilja att alltid leverera på topp, att ta oss an saker med passion och att ha kul på vägen.

Så jobbar vi

1

Gratis första konsultation

Vi diskuterar hur OKR skulle kunna hjälpa er organisation och presenterar hur Bantero arbetar med OKR-implementationer. Vi går igenom en överblick över möjilg tidslinje och budget.

2

Förslag på upplägg

Vi återkommer med ett förslag på upplägg anpassat efter er organisation med utvalda komponenter, en prisbild och tidslinje tillsammans med ett första utkast på implementations- och träningsplan.

3

Offert

Utifrån er feedback på föreslaget upplägg presenterar vi en offert med detaljer om aktiviteter, material och tidslinje.

4

Projektstart

Vid projektstart stämmer vi av vilka interna stakeholders vi kommer arbeta med, hur olika OKR-roller kommer fördelas i organisationen och andra detaljer.

Kontakt

Niklas Olsson

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273