Tjänster

Vi kan stötta er organisation eller ditt team på alla steg i er OKR-resa.

Vårt erbjudande

Våra moduler för att komma igång med OKR i en hel avdelning, division eller organisation.

Komma igång

 • OKR-intro för ledningsgrupp
 • Ta fram strategiska OKR
 • Implementationsplan
 • Inspirationsworkshop
 • Inspirationsföreläsning
 • Träning av OKR Ambassadörer

Implementation

 • Workshop - skapa team-OKR
 • Workshop - skapa team-mission
 • Check-in coachning
 • Löpande kvalitetsäkring

Skala upp

 • Workshop - revitalisera implementation
 • OKR Connect
 • Anpassade lösningar

Våra moduler för enskilda team som vill börja arbeta med OKR.

Team

 • Inspirationsföreläsning
 • Inspirationsworkshop
 • Workshop - skapa team-OKR
 • Framtagande av team-mission
 • Implementationsplan team

Vårt arbete börjar alltid i en första gratis konsultation där vi diskuterar förutsättningarna för er organisation och sätter samman ett antal moduler som passar er tidslinje, budget och ambitionsnivå.

Många organisationer börjar sin OKR-resa med en workshop där vi mixar teori med övningar i att skapa mål formulerade som OKR:er. En bra start för att bygga engagemang och förståelse för vad det innebär att arbeta med OKR!

Så jobbar vi

1

Gratis första konsultation

Vi diskuterar hur OKR skulle kunna hjälpa er organisation och presenterar hur Bantero arbetar med OKR-implementationer. Vi går igenom en överblick över möjilg tidslinje och budget.

2

Förslag på upplägg

Vi återkommer med ett förslag på upplägg anpassat efter er organisation med utvalda komponenter, en prisbild och tidslinje tillsammans med ett första utkast på implementations- och träningsplan.

3

Offert

Utifrån er feedback på föreslaget upplägg presenterar vi en offert med detaljer om aktiviteter, material och tidslinje.

4

Projektstart

Vid projektstart stämmer vi av vilka interna stakeholders vi kommer arbeta med, hur olika OKR-roller kommer fördelas i organisationen och andra detaljer.

Kontakt

Niklas Olsson

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273