Svenska B2B SaaS företag

Alla svenska B2B SaaS företag i en lista. Hitta branschkolleger, intressanta partnerskap och nya bekantskaper att prata SaaS med.

Listan uppdaterades senast 2024-06-20

Vilka företag är med på listan?

Denna lista fokuserar på svenska B2B SaaS-företag. Vår enkla definition här är att huvudkontoret ligger i Sverige samt att ett svenskt aktiebolag finns registrerat. Fokus hos företag i listan skall ligga på software as a service, dvs försäljning av licenser för att komma åt en plattform. Denna komponent skall stå för mer än hälften av omsättningen (där ofta tex konsulttjänster kan utgöra den andra delen) – företag där mjukvara är endast en mindre komponent i verksamheten listas följaktligen inte.

Fokus är även på B2B där företag med en mix av B2B och B2C eller andra modeller är med men rena konsumenttjänster listas inte. Ett företag skall även ha byggt upp en viss kundkrets för att listas varför mindre hobbyprojekt eller helt nylanserade företag inte listas.

Hur ofta uppdateras listan?

Listan uppdateras löpande antingen genom att nya företag registreras med knapparna ovan eller att större insatser görs för att expandera listan utefter öppet tillgängliga register eller research. Ambitionen är att på lite längre sikt ha en komplett lista över svenska B2B SaaS företag.

Vad är ett B2B SaaS företag?

B2B är kort för Business to Business och innebär att ett företags huvudsakliga kunder är andra företag till skillnad från privatpersoner. SaaS är kort för Software as a Service och innebär att företagets huvudsakliga produkt är en molnbaserad tjänst som kunderna betalar en återkommande licensavgift för att ha tillgång till.

De företag som kan klassas som B2B SaaS har ofta mycket gemensamt i hur de arbetar med försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Man har även likheter i vilka mätetal som är viktiga, hur man effektivt organiserar sig och hur man hanterar återkommande utmaningar.

Vem står bakom listan?

Denna lista hanteras och uppdateras av Niklas Olsson på Bantero. Bantero är ett konsultföretag som erbjuder tjänster som OKR (målstyrning), strategiutveckling och interim management för företag verksamma inom B2B SaaS.

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273