Vad är kanon inom OKR?

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Med erfarenhet från Scrum är det svårt att inte dra paralleller till OKR.

Scrum och OKR hör samman på det viset att båda är en samling idéer med tillhörande ritualer som sätter ramarna för hur man ska arbeta tillsammans för att uppnå maximal produktivitet. I OKR mäts produktiviteten i uppnådda resultat och i Scrum genom velocity – hur stora mängder arbete som processas per tidsperiod.

Scrum tar dock sitt avstamp i något som saknas när det kommer till OKR, det agila manifestet och framförallt Scrum-guiden. Här finns ursprungs-dokument som klart och tydligt definierar ramverket, vilka roller och ritualer som hör till och hur de ska tillämpas.

Konsekvensen av detta är att det finns en tydlig konsensus kring vad Scrum ‘är’ och att de flesta team som implementerar Scrum väljer att uttrycka sig som att de arbetar ‘scrum-ish’ då de hämtar delar av ritualer och processer från Scrum men väljer bort och lägger till andra. Ganska naturligt för att få ett process-ramverk att passa in i en specifik organisation!

OKR-ish

OKR saknar dock denna typ av manifest eller grundar-guide. Istället finns det ett antal texter som får sägas definiera ramarna för OKR och hur metoden ska tolkas. Tyvärr säger dessa källor ibland emot varandra och flera komponenter i dem har gång på gång visat sig vara svårtillämpliga.

Andy Grove OKR
Andrew Grove (bilden) förädlade Peter Druckers koncept MBO till vad som idag blivit OKR.

Efterfrågas en programförklaring kring OKR hänvisas ofta till Andy Groves High Output Management som har den första dokumenterade texten om OKR. Mer ingående är Rick Klaus youtube-presentation kring hur Google använder OKR och nu på senare tid boken Measure What Matters av John Doerr som introducerade OKR på Google.

Men redan dessa tre källor säger emot varandra på avgörande områden. Den enklaste förklaringen är nog att texterna blandar ett övergripande perspektiv kring principer och faktiska implementationer och detaljer. Ingen av ovan är ett manifest eller en programförklaring, utan beskrivningar av en arbetsmetodik.

En annan anledning är att grunderna i OKR sattes redan på 70-talet vilket gör att det inte alltid når fram hela vägen vid en implementation idag, principerna är helt enkelt framtagna för en miljö med andra förutsättningar.

Genom detta går det helt enkelt inte att arbeta OKR-ish, utan alla implementationer av OKR är per definition OKR-ish då det inte finns något rättesnöre att ställa dem emot.

En mellanperiod

Så, utan en tydlig definition och utan tydliga vägval vid en implementation, var står man då?

Någonstans är vi nu i en mellanperiod där större implementationer och hur dessa utvecklas kommer färga mycket av området framåt. Framförallt kommer företag som Google, Netflix och Amazons tappningar av OKR bli definierande vartefter mer detaljer kommer fram om vilka vägval de gjort.

Som ett exempel gjorde Sundai Pichar stora förändringar i Googles implementation när han tog över vd-stolen. Till det bättre eller sämre får tiden utvisa.

Ett OKR-manifest

Vad vi på sikt behöver är ett OKR-manifest, en tydlig skrift som definierar alla komponenter och ritualer där varje ord är väl avvägt och där vad som inte står med är lika signifikant som det som är det.

Utmaningen är att få hela området att samlas kring ett sådant manifest, acceptera det och börja hänvisa till det. Formatet skulle behöva vara ett samarbete mellan auktoriteter på området tillsammans med en öppen feedbackprocess där varje mening nagelfars tills allt gjuter samman till en sammanhållen helhet.

Innan vi kommer dit får vi nog räkna med fortsatt splittring och oklarhet kring definitionen, vad som tillhör kärnan och vad man kan böja och bända på vid implementation.

arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273