OKR i bilder

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Ibland säger en bild mer än tusen ord. Det här bildgalleriet visar olika delar av Objectives & Key Results och är fritt fram att använda i dina egna presentationer. Om du delar dem eller publicerar dem online ber vi dig att länka tillbaka till denna sida dock.

Vad är OKR?

Vad är OKR - bilden beskriver i text innebörden av Objectives & Key Results två komponenter.

Den här bilden brukar jag använda för att ge en överblick på väldigt hög nivå av OKR. Många missar att OKR består av två komponenter – dels en typ av formel för att ta fram smarta mål och dels ett ramverk för att arbeta med mål i en organisation. Används med fördel som första slide i en presentation om OKR.

Vad är Objectives respektive Key Results?

Komponenterna i OKR - objectives, Key results och initiativ. Bilden beskriver innehållet i de tre.

Där den första bilden förklarar vad OKR är går vi här in på komponenterna när man formulerar ett mål som en OKR med ett objective, några key results och ett antal anslutna initiativ. Även denna bild är på väldigt hög nivå men ger en bra första överblick över hur mål formuleras med Objectives & Key Results.

Att arbeta med OKR i en organisation

OKR-cykeln visar de olika ritualer som kan genomföras under en OKR-cykel.

En nyckel till framgång med OKR är att hitta en rytm i organisationen för att ta fram, kommunicera, följa upp på, poängsätta och utvärdera sina OKR:er. Denna bild visar de olika stegen och kan vara kraftfull som bakgrund till att diskutera vad de olika stegen innebär och hur ni ska arbeta med dem i just er organisation.

OKR över ett helt år i en organisation

Ett år med OKR - bilden visar hur strategiska och teams OKR:er förhåller sig till varandra.

Vanligast idag är att organisationer sätter sina strategiska (företags-) OKR:er årligen och sedan låter teamen i organisationen arbeta med tre-månaders-cykler. På det viset hinner ett team ta fram, arbeta med och utvärdera OKR:er vid fyra tillfällen under ett år. Bilden visar inte individuella OKR:er men om dessa tillämpas brukar de följa teamens rytm då en OKR som tas fram av ett team ofta agerar underlag även för en individuell OKR och då bör ligga i samma rytm.

Varför ska man implementera OKR?

I denna bild kan vi se de nio huvudsakliga anledningar som brukar motivera en organisation att börja arbeta med OKR. Du kan läsa mer om dem i artikeln varför OKR.

Omslagsbilder till presentation med OKR

OKR skrivet som en neonskylt.
OKR skrivet i molnen.
OKR illustrerat stylistiskt.

Ett urval bilder att använda som omslagsbilder för en presentation om OKR till exempel. Samtliga bilder skapade av Niklas Olsson / Bantero.

arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273