Målstyrning med OKR: Från teori till resultat

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning
Målstyrning med OKR - från teori till resultat

Jag skrev Målstyrning med OKR då det fanns väldigt lite i bokformat kring OKR och absolut ingenting på svenska. De guider och bloggartiklar om OKR som finns online spretar tyvärr väldigt och är antingen inte kompletta eller innehåller delar som är rent problematiska om någon skulle försöka sig på dem i verkligheten.

Ambitionen har varit att ta fram en sammanhållen och tydlig guide till metoden och hur den bäst lanseras i en organisation för att bli en beständig del av kulturen som skapar resultat över tid.

Till min stora glädje har det idag kommit böcker på engelska som fungerar som ett utmärkt komplement till Målstyrning med OKR för flerspråkiga organisationer där delar av implementationsteamet eller personalskaran inte är svensktalande.

Boken är indelad i tre huvudavsnitt,

  • Varför OKR?
  • Objectives och Key Results
  • Så implementerar du OKR

Varför OKR?

Detta är inte bara en fråga för ledningen att ta ställning till, utan minst lika viktigt för alla medarbetare i organisationen att förstå vad man vill uppnå med att implementera en ny metod för mål. Detta avsnitt går igenom historiken och teorin bakom OKR (goal setting theory) och etablerar grundstenarna till dels vilka effekter som kan uppnås som organisation och dels vad det innebär för den enskilda medarbetaren.

OKR kan lätt sammankopplas med Google, Intel och andra snabbväxande teknikföretag men det är viktigt att få med sig att detta är en metod med sina rötter i femtiotalet och med arv från målforskning som kan appliceras på alla typer av mål, för alla typer av organisationer. OKR är här för att stanna.

Objectives och Key Results

Detta avsnitt går i detalj igenom komponenterna i en OKR (objective och key results). Varför de ser ut som de gör, vilka effekter som uppnås genom att de är konstruerade på just detta sättet och vad som bör tänkas på när de tas fram.

Avsnittet har även rikligt med exempel på starka OKR:er tillsammans med OKR:er för en hel organisation så att läsaren kan följa hur gemensamma strategiska OKR:er influerar ett teams OKR:er och uppföljning.

Dessa två första kapitel är rekommenderad läsning för alla medarbetare i en organisation som valt att arbeta med OKR.

Så implementerar du OKR

Här går vi på djupet i tillvägagångssätt för att få till en lyckad implementation av OKR. Vad du ska tänka extra noga på för att få till olika effekter, hur du utformar workshops för att ta fram OKR:er på olika nivåer i organisationen och mycket mer.

Avsnittet innehåller även vanliga fallgropar och råd kring en implementation som kan agera stöd på flera nivåer i organisationen och är rekommenderad läsning även för de som inte driver själva implementationen.

Till vem riktar sig Målstyrning med OKR?

Denna bok är det naturliga valet om du intresserar dig för OKR och vill lära mer, är i början av idéarbetet med en OKR-implementation eller redan kommit igång. I mina uppdrag som OKR-coach träffar jag även löpande organisationer som haft OKR i en form eller annan i organisationen men inte riktigt fått till det. Ofta kommer detta ur att man haft en lite odefinierad väg till implementation eller olika bilder kring metoden internt. Även i denna situation fyller Målstyrning med OKR en viktig roll.

Köp boken på Bokus eller AdLibris idag!

arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273