Measure What Matters: The Simple Idea that Drives 10x Growth

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

John Doerr är en nyckelgestalt i OKR-världen och möjligen till och med den som format akronymen OKR. Efter sin tid på Intel där han arbetade nära metodens skapare Andy Grove har Doerr introducerat metoden på bred front i de bolag han arbetat med i sin roll som riskkapitalist på Kleiner Perkins.

Measure What Matters
Av John Doerr
Bokus, Adlibris

Det var i denna roll John Doerr introducerade Google för OKR och därmed satte fröet som idag är en nyckel i den breda spridning vi börjat se av OKR de senaste åren. Till och med bokens titel ‘the simple idea that drives 10x growth’ är hämtad från Google-grundaren Larry Pages förord om metodens effekt på Googles tillväxt.

Med denna bakgrund var Measure What Matters efterlängtad bland de som praktiserar OKR och det fanns en förhoppning om ett standardverk som skulle kunna definiera hela rörelsen, sätta ned foten kring vad OKR är och dra några riktlinjer kring vad man kan tumma på och vad som behöver vara intakt för att få ut de effekter man önskar av metoden.

Delar av detta gör boken även. Nogrant researchad används de första delarna till att plocka isär en kombination av vad Peter Drucker och Andrew Grove skrivit i bokform om MBO (management by objective), och OKR, kombinera detta med aktuell forskning om mål, motivation och bolagsstyrning och fylla i luckor med sina egna erfarenheter från att ha jobbat nära Andrew Grove på Intel.

Länken mellan Intel och Google

Denna kombination av källor och egna erfarenheter är nog svår att hitta någon annanstans, och trogen källmaterialet med långa stycken ur framförallt High Output Management med tillhörande reflektioner gör att Measure What Matters skapar en tydlig länk från Intel till dagens OKR.

Meassure är dock att betrakta som ett visionärt verk där Doerr ser potentialen i OKR att förändra samhället i stort, långt utanför väggarna hos vanliga företag. Med avstamp i de detaljerade grunderna tar bokens senare delar fokus på att berätta om tillväxt och förändring i flera olika typer av organisationer, merparten hämtade ur Doerrs portfölj av innehav hos Kleiner Perkins.

Det är engagernade läsning och många otroliga resor som presenteras. Men tyvärr tar OKR en passagerarplats här där berättelserna i sig tar förarsätet. Ibland känns OKR nästan som en eftertanke och det bjuds på väldigt lite detaljer utöver några exempel-objectives och key results eller i de fall där OKR agerar ram för berättelsen i att ‘först misslyckades vi med implementation, men sedan blev det bra’.

Det är nog så att OKR-världen behöver en sådan bok också, men tyvärr tar det mycket fokus från en djupare diskussion kring OKR som metod och förtydliganden kring Doerrs ställningstaganden i specifika delar av det.

Ett sådant ställningstagande som Doerr är tydlig med är tex att när alla key results är uppnådda så är även tillhörande objective uppnått. Låter inte så konstigt men blir avgörande för hur OKR-set utformas. Svårare blir det även när flera exempel i boken inte följer detta fullt ut, speciellt när ett objective kan innehålla laddade ord som ‘bäst’, ‘dominera’ osv.

Om vi tar ett objective som ‘bli marknadsledande inom X’ skulle vi då behöva fylla på med key results som faktiskt uppfyller detta kriterie fullt ut, inte som bara tar oss en bit på vägen mot målet. Min inställning till detta är att det är en kraftfull princip att använda på teamnivå men att man gärna på strategisk nivå kan sätta objectives med högre ambitionsnivå och sedan matcha dessa med key results som tar en ett steg närmre målet men inte alltid hela vägen.

För vem är den här boken skriven?

Measure är en introduktion till OKR som koncept och som verktyg för att skapa tillväxt och förändring. Den sällar sig till den bredare managementlitteraturen där inga förkunskaper krävs och läsningen sällan är ansträngande. Man tar sig enkelt från pärm till pärm på en längre flygresa.

På många sätt gör detta boken till en utmärkt introduktion i OKR. Här får man med sig grunderna, inspirationen och ett fokus på vad OKR kan göra för en organisation.

Jag har dock svårt att se en framgångsrik OKR-implementation med bara den här boken i bagaget – här är detaljerna kring tillvägagångssätt, utmaningar och så vidare alldeles för tunna.

Men om Measure kan skapa ett intresse så kan den kanske tillsammans med en bok som Objectives & Key Results (med sitt fokus på implementation, utmaningar och praktiska tips) utgöra tillräcklig grund för att påbörja ett implementationsarbete.

Nästan hela vägen

Doerr har i Measure What Matters gjort ett stort arbete i att samla området, lyfta fram kärnan och förvalta arvet från Andy Grove. Med största sannolikhet kommer detta vara en ‘OKR-bibel’ för en lång tid framåt, men kommer nog alltid rekommenderas tillsammans med annan mer hands-on läsning för den som vill ge sig på att faktiskt börja arbeta med OKR.

Detta är dock inget helt negativt. Även om man kunnat önska mer av Measure så finns där så mycket som är bra och den kommer tillsammans med ett Ted talk och en onlineresurs för att gå mer på djupet.

Om du är intresserad av OKR, börja din resa i Measure what matters. Om du redan är påläst inom området, läs den för att fylla i dina luckor och för att den målar ut vad som kommer bli den rådande standarden inom OKR för lång tid framöver.

arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273