Exempel på OKR

Kom igång med OKR - bok av Niklas Olsson
Målstyrning med OKR

Nu finns boken Målstyrning med OKR att köpa. Beställ ditt ex för en komplett guide till hur du kommer igång med OKR i din organisation!

Köp boken på Bokus
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Workshops, coaching eller bara ett intro för att komma igång? Jag kan hjälpa dig få fart på din OKR-implementation!

Kontakt

Genom denna guide återkommer ett stort antal exempel-OKR. Vissa bättre än andra och vissa mer eller mindre applicerbara på just din verksamhet. Många av dessa exempel är även generiska, var inte rädd för att sätta färg på OKRer med ord och ambition som passar er organisation vid en implementation. Detta kan även vara ett effektivt sätt att öka acceptansen för metoden internt.

O: Väx snabbare och smartare än konkurrenterna

KR: 35% försäljningstillväxt jämte föregående år

KR: 10% lönsamhet

Detta är ett typiskt strategiskt objective (alternativt taktiskt i ett säljteam). Med två tydliga key results täcker vi både kvantitet (försäljning) och kvalité (där vi mäter ‘smartare’ med lönsamhet). Vi tänker oss här att siffrorna bakom våra key results är hämtade ur en budget och att de är aggressivt satta men med just säljmål brukar man justera ambitionen så att man räknar med att uppnå målen (dvs mindre stretch).

O: Stärk våra kundrelationer genom event

KR: 300 deltagare på interna event

KR: 80% betygsätter våra interna event som bra eller mycket bra

KR: 10 nya affärer med befintliga kunder från event

Det här är ett taktiskt OKR i tex ett marknadsteam baserat i ett strategiskt mål om kanske minskad churn eller ökad försäljning till befintlig kund. Man har redan i sitt objective satt ramarna kring att detta ska handla om specifikt event som ett fokusområde och man har satt tre key results som både mäter kvantitet (deltagare och försäljning) och kvalité (eventutvärderingar). Vi utgår här från att man ett vanligt kvartal kanske har 150 eventdeltagare och en avsevärt svagare utvärdering från dessa. Med befintliga metoder skulle man kanske räkna med 7 nya affärer på 300 deltagare. Här finns följaktligen både ambition och krav på att göra saker annorlunda än vanligt!

O: Överraskande snabb ärendehantering

KR: Snittid till första kontakt mindre än 2 timmar

KR: 200 ärenden får får respons inom fem minuter

KR: Tid från första kontakt till avslutat ärende är i snitt mindre än 16 timmar

Denna typ av objective är först öppet för tolkning där ‘överraskande’ kan betyda väldigt mycket. När vi kikar på key results i detta taktiska OKR från ett supportteam ser vi dock att det handlar både om att snabba upp för merparten kunder och att kunna överraska utvalda kunder med extremt snabb återkoppling. Målet är inte bara att lyfta standarden överlag utan även att ‘wowa’ delar av kundbasen. Vi kan tänka oss att man baserat detta i ett strategiskt OKR om att fokusera på kundupplevelsen och särskilja sig som kundfokuserade.

Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig

Publicerad 2020-03-26 av Niklas Olsson

Kom igång med OKR - bok av Niklas Olsson
Målstyrning med OKR

Nu finns boken Målstyrning med OKR att köpa. Beställ ditt ex för en komplett guide till hur du kommer igång med OKR i din organisation!

Köp boken på Bokus
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Workshops, coaching eller bara ett intro för att komma igång? Jag kan hjälpa dig få fart på din OKR-implementation!

Kontakt

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273