Exempel OKR för HR

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

En HR-funktion kan se lite olika ut framförallt beroende av storlek på organisationen, men någonstans i sin essens handlar det om arbete med människorna i organisationen samt att locka till sig och expandera organisationen med nya förmågor.

Detta gör att HR-funktionen ofta bygger sina OKR:er utifrån strategiska OKR:er med perspektivet medarbetare eller fokuserar kring interna processer som rekrytering och performance management.

HR team i en organisation med olyckliga medarbetare

O: Stärk engagemang och lojalitet för att uppnå högre produktivitet

  • KR1: Höj eNPS i månadsmätningen från 10 till 40
  • KR2: Säkerställ att alla medarbetare (110) deltar i minst en av HR anordnad aktivitet under kvartalet
  • KR3: Lös 5 av topp 15 största identifierade problem med arbetsmiljön

Här kombinerar man ett rent resultatmål i form av en ökning i eNPS (medarbetar-NPS) med två key results som på olika sätt försöker göra ett antal aktiviteter mätbara.

Syftet med att göra dessa mätbara är helt enkelt att under kvartalet kunna checka in och avgöra om man rör sig framåt eller inte i rätt tempo. Vid milestone-key results eller binära key results (gjorde vi det eller gjorde vi det inte) finns inte den möjligheten till att korrigera kurs under kvartalets gång.

HR team med rekryteringsfokus

O: Stärk vår rekryteringsprocess för att säkerställa framtida kompetensbehov

  • KR1: Ökat kandidat-NPS från 30 till 45
  • KR2: Sänk snittid till första återkoppling från 10 till 5 dagar
  • KR3: Kurs för alla anställda i vår nya rekryteringsplattform innan 12/4
  • KR4: Öka processkvalitén så att 80% av alla rekryteringar går från annons till sign på 40 dagar (67% idag)

Här har man tagit i med fyra olika key results för att täcka in ganska många delar av rekryteringsprocessen. Om det finns färdigställda mätmetoder och basvärden som här kan det fungera bra, även om det blir en ambitiös ansats vad gäller fokus under kvartalet.

OKR Exempel ambitiös HR-avdelning

O: Etablera oss som Sveriges bästa arbetsgivare för att säkerställa framtida kompetensbehov

  • KR1: Öka vårt snitt på medarbetarpulsen från 4.1 till 4.5
  • KR2: Performance review genomförd av samtliga team managers innan 22/2
  • KR3: 2 publicerade intervjuer i tidningar där vi berättar om vårt HR-arbete

Här har vi en väldigt ambitiös och inspirerande ambition som alltid kommer få det svårt brytas ned i mätetal på ett bra sätt.

En stark medarbetarpuls visar på det interna omdömet, att interna HR-processer fungerar (key result 2) är en viktig drivare av medarbetarnas trivsel och key result 3 anlägger ett externt perspektiv – det vill säga att etablera sig som den bästa arbetsgivaren även mot framtida medarbetare.

Nedladdningsbar bild

OKR exempel för HR.
arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273