Exempel strategiska OKR

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Strategiska OKR:er (även OKR:er på företagsnivå) är de OKR:er som tas fram av ledningen med grund i organisationens vision, mission och strategi. Vanligt är att de tas fram på årsbasis och sedan bryts ned kvartal för kvartal.

Ett företag brukar ha 2-4 OKR:er för året och man försöker i dessa fånga in perspektiven budget, medarbetare, processer och produkt.

Exempel strategisk OKR SaaS bolag

O: Tillväxt genom ökad försäljning till befintliga kunder

  • KR1: Snittkontraktvärde per kund (ACV) från €11k till €13k
  • KR2: Öka snitt-antalet add-ons per kund från 1,3 till 1,5
  • KR3: 200 genomförda säljsamtal med fokus på add-ons

Detta bolag har identifierat befintliga kunder som den viktigaste vägen till tillväxt. Utifrån detta har man tagit fram två resultatmål där man även förenklat och förtydligat språket så att hela organisationen ska förstå vad målen innebär. Key result 3 är en så kallad kvantifierad aktivitet som man vet är det första steget i att komma igång med merförsäljningen och har stor tillförsikt till att det kommer driva merförsäljning.

Exempel strategisk OKR industriföretag produktion

O: Skapa branschens starkaste kundrelationer för att stärka vår marknadsposition

  • KR1: Minska antal återkallningar på grund av kvalitétsproblem från 2% till 1,5%
  • KR2: Minska tid från order till initierad leverans från 35 till 20 dagar
  • KR3: Öka vår kund-NPS från 25 till 40

Med en ambition om att stärka sin kundrelation har man valt två resultatmål som man ser driver kundnöjdheten tillsammans med ett key result som mäter NPS vilket är ett mått på rekommendationsvilja och därigenom ett starkt mått på lojalitet.

Detta skulle kunna vara både en års-ambition eller en kvartalsambition lite beroende på hur svåra dessa key results anses vara att uppnå. Låt oss säga att det är för året, då skulle en fokuserad OKR för Q1 kunna se ut till exempel såhär:

O: Skapa branschens starkaste kundrelationer för att stärka vår marknadsposition

  • KR1: Förbättra signifikant (mer än 10%) 5 moment i produktionsprocessen för att minska kvalitétsproblem
  • KR2: Implementera det nya orderhanteringssystemet innan 12/3
  • KR3: Överaska 10 kunder med fast-forward leverans inom 10 dagar

Här ser vi en mix av key results som ska stötta årets key results tillsammans med ett så kallat milestone-key result. Vissa implementationer av OKR använder denna typ av key results med datum för att fokusera arbetet mot specifika leveranser och deadlines. Det fungerar bra så länge det kompletteras med kvantitativa key results.

Nedladdningsbar bild

Exempel på strategiska OKR för företag - strategiska.
arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273