OKR Exempel marknadsteam

arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Marknadsfunktionen kan se lite olika ut i olika branscher och marknadsföring kan vara både viktat mot det analoga och det digitala. Vad som dock brukar utmärka marknadsteam är en nära relation till försäljning som ska ta vara på det intresse som marknadsteamet samt en teamsammansättning med flera olika typer av specialister.

Detta skiljer sig något från andra funktioner där rollerna ofta kan vara färre och arbetet mellan dem snarlikt. I ett marknadsteam kan en individ arbeta med att bygga varumärke, en annan med att köpa leads till sälj och en tredje med att kommunicera om företagets produkter till befintliga kunder för att bara nämna några exempel.

Exempel här har getts en omgivande kontext av bransch och strategiska mål för organisationen de tagits fram inom.

OKR Marknadsteam i en organisation under kraftig tillväxt

O: Öka antalet leads för att stötta vår försäljningstillväxt

  • KR1: Öka antalet leads till säljorganisationen från 250 till 350 per kvartal
  • KR2: Minska kostnaden per lead med 10% (från 1300 kr till 1170 kr)
  • KR3: Ta in 50 leads genom nya leadskanaler

Denna OKR fokuserar på att stötta försäljningen i bolaget genom att leverera leads.

Ett objective med fokus på att öka leads kan låta väldigt enkelt och bara behöva ett enda mätetal (antal leads), men som vi ser i exemplet har marknadsteamet kvalitétsförväntningar i form av kostnad per lead för att klara av detta inom sin budget och även en strategi om att långsiktigt hitta nya kanaler för leads för att på så vis kunna hålla kostnaden per lead nere.

OKR för marknadsteam b2c

O: Öka vår synlighet för att ta marknadsandelar över tid

  • KR1: 1M kontakter genom annonsering i TV
  • KR2: 300k impressions i sociala kanaler
  • KR3: 3 exponeringar i nivå2 media och 1 exponering i nivå1

Här har teamet lagt fokus på att uppnå synlighet (utan fokus på konsekvens som försäljning eller webbplatsbesökare) vilket är i linje med detta objective. Key Result 3 har svagheten att det kan vara svårt för någon utanför teamet att förstå vad detta innebär och teamet kommer själva behöva ta fram definitioner på nivå1 respektive nivå2 samt ett sätt att poängsätta dem mellan varandra.

Möjligt här är att nivå1 är riksmedia och nivå2 lokalt där en exponering i nivå1 räknas som 3 exponeringar i nivå2 till exempel. På så vis kan man i slutet av perioden utvärdera ett resultat som till exempel 5 exponeringar i nivå2 media och inga i nivå1 (i detta fall har man nått 5 av 6 poäng, dvs 83% av målet).

OKR Marknadsteam i ett SaaS-bolag

O: Öka aktiviteten i vår produkt för att minska churn

  • KR1: Öka månadsvis aktiva användare från 25% till 30%
  • KR2: Återaktivera 200 inaktiva (ej inloggade på 90 dagar) användare
  • KR3: 300 deltagare på webinar med fokus på inspiration om hur vår produkt kan användas

Det här är en organisation som har en strategisk utmaning i churn, dvs kunder som avslutar sina prenumerationer på mjukvaran. Marknadsteamet tar sig an denna utmaning genom att driva aktivitet i produkten – man har kunnat konstatera att låg aktivitet ofta är det första tecknet på kommande churn.

Notera i detta exempel att key result 1 och 2 är rena resultatmål här, medan vi i key result 3 valt ett kombinerat resultat och aktivitetsmål (det är satt redan i key result hur resultatet ska uppnås). Här gör man så då man som team ska satsa på webinar framåt och det har ett värde i sig att dessa kunder nås med just deltagande i webinar och inte bara över mail eller telefon till exempel.

Nedladdningsbar bild

OKR Exempel för ett marknadsteam.
arrow image of ebook on OKRs
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 Sidor om OKR ◇ Utskriftsvänlig
arrow image of ebook
Kom igång med OKR
Gratis e-bok ◇ 35 sidor om OKR
Niklas Olsson
Kom igång med OKR

Boka in 30 minuter gratis OKR-coachning där vi ser hur vi kan stötta er implementation!

Boka 30m OKR-coachning

Långholmsgatan 16, 117 33 Stockholm, Sverige

Org. no: 556943-5273